• language
  • language
  • ورود/عضویت

خدمات ما

نیاز مشتریان خدمات بومرنگ

حل مساله

ما یک مساله فنی داریم و به دنبال دریافت پیشنهادات و راه کارهای نوآورانه برای حل هر چه سریعتر آن هستیم.

برگزاری رویداد

ما به عنوان سرمایه گذار به دنبال طرح مسائل یا حوزه های علاقه مندی خود در جمع افراد و شرکت های نوآور داخلی و خارجی هستیم تا راهکارهای ارزش آفرین و یا فرصت های سرمایه گذاری جدید را در سریعترین زمان بیابیم.

رصد و تحلیل آینده

ما نیاز به یک چشم انداز از روند تحولات آینده فناوری، بازار و رقابت در حوزه صنعت خود و یا کسب و کارهای مختلف داریم.

مشاوره و آموزش

ما به دنبال شناخت فرصت های رشد و کسب مزیت از طریق نوآوری و سازوکارهای اجرایی برای تحقق آن هستیم.