دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

 
  • language
  • language
  • ورود/عضویت

مشاوره و آموزش


بومرنگ به شما این امکان را می دهد که از طریق مشاوره و آموزش در زمینه های زیر، فرصت های رشد و کسب مزیت از طریق نوآوری را شناخته و با پیاده سازی آن ها در قالب ایجاد سازوکارهای اجرایی در سازمان،  توان رقابت پذیری و سود آوری خود را افزایش دهید.

-نوآوری باز

-شناسایی مساله و نیاز فناورانه

-طراحی یا باز طراحی مدل کسب و کار

-ارزشیابی طرح ها و کسب و کارها

-مالکیت فکری

-مذاکرات و قراردادهای تبادل فناوری